Arbejdsmiljø

Nyt om Arbejdsmiljø fra de seneste 3 måneder.

Stress er et samfundsproblem - arbejde er en del af løsningen
06.03.2018, DA Opinion
Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte)
08.02.2018, Høringssvar
Høring om Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, til den tværministerielle arbejdsgruppe om eftersyn af kontr
17.01.2018, Høringssvar
LINKS
Arbejdsmiljøkurser