Ansættelsesregler

Nyt om Ansættelsesregler fra de seneste 3 måneder.

Høringssvar om forslag til lov om ferie og forslag til lov om forvaltning samt administration af tilgodehavende fe-riemidler m.v.
16.11.2017, Høringssvar
Høringssvar om udkast til forslag om lov om forretningshemmeligheder
07.11.2017, Høringssvar
Orlov til far er et spørgsmål om kultur
03.11.2017, DA Opinion
Bredt forlig om ny ferielov
31.10.2017, DA Opinion
Høringssvar om forslag til lov om ændring af sygedagpengeloven (ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)
23.10.2017, Høringssvar
Beskæftigelsesministeriets udkast til undersøgelse af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016
11.10.2017, Høringssvar
Hastehøring om vejpakken og udstationeringsdirektivet
06.10.2017, Høringssvar
Høringssvar om forslag til lov forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
22.09.2017, Høringssvar