Ansættelsesregler

Nyt om Ansættelsesregler fra de seneste 3 måneder.

Alt for vidtgående krav fra EU-Kommissionen om whistleblower-ordning
23.04.2018, DA Opinion
Høringssvar om udkast til lovforslag om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (styrket håndhævelse af RUT, herunder administrative tvangsbøder)
27.03.2018, Høringssvar
Høring over udkast til forslag til ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.
20.02.2018, Høringssvar
Forslag til direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union, KOM (2017) 797
30.01.2018, Høringssvar