Ansættelsesregler

Nyt om Ansættelsesregler fra de seneste 3 måneder.

Høring over udkast til forslag til ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.
20.02.2018, Høringssvar
Forslag til direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union, KOM (2017) 797
30.01.2018, Høringssvar
Høringssvar om lovforslag om ændring af barselsloven med henblik på indføre sorgorlov for fædre og medmødre
15.01.2018, Høringssvar