Ansættelsesregler

Nyt om Ansættelsesregler fra de seneste 3 måneder.

Regler om forældreorlov er et nationalt anliggende
21.06.2018, DA Opinion
DA's program på Folkemødet
13.06.2018, DA Opinion
Lønforskel er mindsket, men der er stadig plads til forbedringer
31.05.2018, DA Opinion
Alt for vidtgående krav fra EU-Kommissionen om whistleblower-ordning
23.04.2018, DA Opinion
Høringssvar om udkast til lovforslag om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (styrket håndhævelse af RUT, herunder administrative tvangsbøder)
27.03.2018, Høringssvar