Arbejdsmarked

Nyt om Arbejdsmarked fra de seneste 3 måneder.

Mange fejl når aktivitetsparate på kontanthjælp sanktioneres
24.03.2017, DA Opinion
Nyt DF-forslag er erhvervsuvenligt
15.03.2017, DA Opinion
Nyt angreb på kompetente udlændinge
22.02.2017, DA Opinion
Kort om hvad trepartsaftalen om flere faglærte betyder for din virksomhed
17.02.2017, Rapporter og analyser
Berlingske fejlfortolker DA-tal
08.02.2017, DA Opinion
Høringssvar om bekendtgørelser vedrørende trepartsaftalen
07.02.2017, Høringssvar
høringssvar om udkast til ny bekendtgørelse om obligatoriske nationale test i folkeskolen
03.02.2017, Høringssvar
Høringssvar om udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asyl-ansøgere ved grænsen)
03.02.2017, Høringssvar
Høringssvar om bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering og bekendtgørelse om administrativt samarbejde om
25.01.2017, Høringssvar
Sygedagpengeudgifter løber løbsk
24.01.2017, DA Opinion
Svært at få passet børn hvis far og mor arbejder på ydertidspunkter
24.01.2017, DA Opinion
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om udbetaling af statslig fordelsbonus og praktikbonus til arbejdsgivere
17.01.2017, Høringssvar
Høringssvar om midlertidig jobpræmie til langtidsledige
13.01.2017, Høringssvar
Flygtninge skal i job og ikke parkeres på offentlig forsørgelse
12.01.2017, Rapporter og analyser
Job og handicap
06.01.2017, Rapporter og analyser