Arbejdsmarked

Nyt om Arbejdsmarked fra de seneste 3 måneder.

Godt at børnepasning nu bliver mere fleksibel
27.04.2017, DA Opinion
KL vil rydde op i regeljunglen
27.04.2017, DA Opinion
Uacceptabelt forslag om øremærket forældreorlov fra Kommissionen
25.04.2017, DA Opinion
Nyt dagpengesystem for selvstændige
25.04.2017, DA Opinion
Overenskomsterne stemt hjem
20.04.2017, DA Opinion
Udenlandsk arbejdskraft er en kæmpe gevinst for Danmark
10.04.2017, DA Opinion
Høringssvar om bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
04.04.2017, Høringssvar
Visionært udspil fra Innovationsministeren
04.04.2017, DA Opinion
Kommunerne sidder med nøglen til integrationssucces
29.03.2017, DA Opinion
Mange fejl når aktivitetsparate på kontanthjælp sanktioneres
24.03.2017, DA Opinion
Nyt DF-forslag er erhvervsuvenligt
15.03.2017, DA Opinion
Nyt angreb på kompetente udlændinge
22.02.2017, DA Opinion
Kort om hvad trepartsaftalen om flere faglærte betyder for din virksomhed
17.02.2017, Rapporter og analyser
Berlingske fejlfortolker DA-tal
08.02.2017, DA Opinion
Høringssvar om bekendtgørelser vedrørende trepartsaftalen
07.02.2017, Høringssvar
høringssvar om udkast til ny bekendtgørelse om obligatoriske nationale test i folkeskolen
03.02.2017, Høringssvar
Høringssvar om udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asyl-ansøgere ved grænsen)
03.02.2017, Høringssvar