Arbejdsmarked

Nyt om Arbejdsmarked fra de seneste 3 måneder.

Høringssvar om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om dansk uddannelse til voksne udlændinge
04.10.2018, Høringssvar
Godt og afbalanceret udspil vil sikre kvalificeret udenlandsk arbejdskraft
03.10.2018, DA Opinion
Ros til regeringen for at insistere på bedre adgang til udenlandsk arbejdskraft
02.10.2018, DA Opinion
Tiltrængt handicapudspil med tydeligt jobfokus
01.10.2018, DA Opinion
Ledigheden falder, men mange ledige står stadig ikke reelt til rådighed
28.09.2018, DA Opinion
Stor tilfredshed med IGU til flygtninge
27.09.2018, DA Opinion
Manglen på arbejdskraft koster milliarder i tabt produktion
27.09.2018, DA Opinion
Beskæftigelsen stiger fortsat, men udviklingen må ikke tages for givet
21.09.2018, DA Opinion
Faldende ledighed understreger behovet for mådeholden finanslov
31.08.2018, DA Opinion
Finanslov må ikke skærpe konkurrencen om medarbejderne
30.08.2018, DA Opinion
Manglen på arbejdskraft lægger låg på virksomhedernes vækst
30.08.2018, DA Opinion
Tiltrængte forenklinger på beskæftigelsesområdet
23.08.2018, DA Opinion
Beskæftigelsen sætter nye rekorder og temperaturen stiger på arbejdsmarkedet
21.08.2018, DA Opinion
Høringssvar om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.
15.08.2018, Høringssvar
Tre veje til et mere enkelt førtidspensionssystem
15.08.2018, DA Opinion
Manglen på arbejdskraft skinner igennem i nye løntal
15.08.2018, DA Opinion
Rapport: Førtidspension og fleksjob - flere på arbejdsmarkedet
15.08.2018, Rapporter og analyser
Høringssvar om styrket indsats mod sort arbejde
10.08.2018, Høringssvar
Rapport: Ældre og Arbejdsmarkedet
07.08.2018, Rapporter og analyser
Høringssvar om økonomisk styring af beskæftigelsesindsatsen og EURES
06.08.2018, Høringssvar