Overenskomst og Arbejdsret

Nyt om Overenskomst og Arbejdsret fra de seneste 3 måneder.

Regler om forældreorlov er et nationalt anliggende
21.06.2018, DA Opinion
EU-direktiv truer fortsat den danske aftalemodel
21.06.2018, DA Opinion
DA's program på Folkemødet
13.06.2018, DA Opinion