Overenskomst og Arbejdsret

Nyt om Overenskomst og Arbejdsret fra de seneste 3 måneder.

Regler om forældreorlov er et nationalt anliggende
21.06.2018, DA Opinion
EU-direktiv truer fortsat den danske aftalemodel
21.06.2018, DA Opinion
DA's program på Folkemødet
13.06.2018, DA Opinion
Dyr overenskomstaftale
28.04.2018, DA Opinion
Ekstern høring over forslag til lov om ændring af godskørselsloven (tilladelsesordning for varebiler)
27.03.2018, Høringssvar
Rammeaftale mellem DA og KODA/Gramex
23.03.2018, Aftaler