Overenskomst og Arbejdsret

Nyt om Overenskomst og Arbejdsret fra de seneste 3 måneder.

Stor tilfredshed med IGU til flygtninge
27.09.2018, DA Opinion