Ansættelsesret

På det ansættelsesretlige område arbejder DA for at give virksomhederne de friest mulige betingelser for at kunne aftale ansættelsesvilkårene med medarbejderne. De ansættelsesretlige regler er fastlagt i overenskomster, i lovgivning og i regulering fra EU m.v.

DA arbejder derfor for at fjerne eller begrænse lovgivningsmæssige barrierer for virksomhedernes tilrettelæggelse af arbejdet.

Alle ansættelsesretlige love – f.eks. funktionærlov, ferielov, ansættelsesbeviser – såvel som forskelsbehandling, ligestilling og ligeløn – hører også til DA’s virkefelt. Tilsvarende ligger en række EU-regelsæt i såvel traktaterne som i direktiver inden for arbejdsfeltet. Det gælder f.eks. udstationeringsdirektivet, arbejdstidsdirektivet, ligeløns- og ligestillingsdirektiverne samt forbuddene mod forskelsbehandling. Endelig arbejder DA også med diverse konventioner om menneskerettigheder med relevans for arbejdslivet.