FraværsStatistik 2017

  • Fraværet er fortsat lavt på DA-området
  • Sygefravær udgør 3,1 pct. af arbejdstiden i 2017

Lille stigning i samlet fravær

For tredje år i træk er sygefraværet på 3,1 pct. af den mulige arbejdstid. Det samlede fravær er steget til 4,4 pct. i 2017 fra 4,3 pct. i 2016. Det svarer til, at en gennemsnitlig fuldtidsansat i den private sektor var væk fra arbejdet i 9,8 dage i 2017. Siden 2012 har samlet fravær været stabil, jf. figur 1. Statistikken omfatter knap 642.000 ansatte.

Højere sygefravær for arbejdere

Sygemeldinger er grund til fravær i gennemsnitligt 7,1 dage i 2017. Det svarer til 3,1 pct. af den mulige arbejdstid. Overordnet set er sygefraværet uændret i forhold til året før. Men det er steget for arbejdere fra 3,5 pct. i 2016 til 3,6 pct. i 2017, jf. tabel 1. Sygefraværet blandt de kvindelige arbejdere er faldet fra 4,1 i 2016 til 3,9 pct. i 2017. Ligesom i andre år har arbejdere et højere sygefravær end funktionærer.

Mere barsel blandt funktionærer

Lønmodtagerne var gennemsnitligt fraværende på grund af barsel i 1,9 dage eller 0,8 pct. af den mulige arbejdstid i 2017. Arbejdere var på barsel i 0,4 pct. af deres mulige arbejdstid og funktionærer i 1,3 pct., jf. tabel 1. Forskellen skal ses i sammenhæng med at arbejdere typisk er yngre end funktionærer.

I forhold til året før er der i 2017 lige så meget barselsfravær for DA-området under ét og for mænd. Mandlige funktionærer var på barsel 0,4 pct. af den mulige arbejdstid, og mandlige arbejdere var på barsel i 0,2 pct.

Barselsfraværet er steget i 2017 med 0,1 pct.-point i forhold til 2016 for kvindelige arbejdere og faldet med 0,1 pct.-point for kvindelige funktionærer. I 2017 var kvindelige funktionærer på barsel i 2,6 pct. af den mulige arbejdstid. Kvindelige arbejdere var på barsel i 1,0 pct. af den mulige arbejdstid.

Barn syg

I 0,3 dage eller 0,1 pct. af den mulige arbejdstid blev lønmodtagerne hjemme med syge børn i 2017. Fravær på grund af barn syg er 0,1 pct. for arbejdere og 0,2 pct. for funktionærer. Det er uændret i forhold til året før.

Arbejdsulykker

Fravær som følge af arbejdsulykker er med 0,2 dage eller 0,1 pct. af den mulige arbejdstid uændret i forhold til 2016.

Andet fravær

Andet fravær som plejeorlov eller tandlægebesøg udgør 0,4 dages fravær. Dette er 0,2 pct. af den mulige arbejdstid og en stigning på 0,1 pct.-point siden 2016, jf. tabel 1.

Metode

Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværstimer i procent af antal mulige arbejdstimer i året. Feriefridage, særlige feriedage og omsorgsdage trækkes fra de mulige arbejdsdage, hvis de er afholdt. Overarbejdstimer tæller ikke med.

DA´s FraværsStatistik baserer på en stikprøve som er vægtet for antal af fuldtidsbeskæftigede i årets StrukturStatistik. Statistikken omfatter knap 642.000 ansatte på DA-området.

DA har siden 1972 udarbejdet fraværsstatistik for arbejdere og funktionærer hver for sig og siden 1993 for hele DA-området samlet. Læs mere om metoden i dokumentationen på DA's hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Læs mere om fravær i 2017 i publikationen som også udkommer i dag. Her finder du detaljerede tal for de forskellige ansættelsesvilkår, hovedarbejdsfunktion, branche, region og alder. Du kan abonnere på den gratis hvis din virksomhed er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA fælleskabet.

Kontakt DA Statistik for mere information, e-mail salg@da.dk.

Tjek netstat.dk for at få sammenligne fravær i din egen virksomhed med delbranchen.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Irina Bernstein
33389328
ibe@da.dk
Publiceret:
21. september 2018
LÆS MERE
Printvenlig nyhedsbrevUdvikling i fravær