International LønStatistik 1. kvartal 2018

  • Lønnen stiger mere i udlandet end i Danmark inden for fremstilling og bygge/anlæg
  • Fortsat højere lønstigninger i Danmark inden for handel

I udlandet steg lønnen 2,6 pct. inden for fremstilling i 1. kvartal 2018 i forhold til samme kvartal året før og tiltog dermed med 0,1 pct.-point i forhold til kvartalet forinden, jf. tabellen i Læs mere boksen. I Danmark steg lønnen med 2,2 pct., hvilket er en stigning på 0,3 pct.-point i forhold til 4. kvartal 2017.

Det er tredje kvartal i træk, at lønudviklingen i Danmark er lavere end i udlandet inden for fremstilling. Set over en længere årrække har den danske lønudvikling været højere end udlandets i 16 ud af de seneste 40 kvartaler, jf. figur 1.

Inden for bygge og anlæg steg lønnen også mere i udlandet end i Danmark i 1. kvartal 2018, nemlig med hhv. 2,9 pct. og 2,8 pct., jf. tabellen i Læs mere boksen. Mens lønudviklingen i udlandet har taget et hop på 0,5 pct.-point i forhold til kvartalet før, er den danske lønudvikling steget mere moderat med 0,1 pct.-point, så forskellen mellem de to er nu kun 0,1 pct.-point.

I 1. kvartal 2018 steg lønnen mere i Danmark end i udlandet inden for handel, nemlig med hhv. 2,5 pct. og 2,1 pct., jf. tabellen i Læs mere boksen. Mens den danske lønudvikling er steget 0,1 pct.-point i forhold til kvartalet før, er lønudviklingen i udlandet uændret, så forskellen mellem de to er øget til 0,4 pct.-point.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for 13 af Danmarks største samhandelslande: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks. Vægtene i kronekursindekset er udarbejdet af Danmarks Nationalbank og tager både hensyn til eksport og import til og fra de 13 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 13 lande eksporterer til.

For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 1. kvartal 2018 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i uge 23. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Publiceret:
4. juni 2018
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave