KonfliktStatistik 2. kvartal 2018

  • Fortsat lavt konfliktomfang

I 2. kvartal 2018 var der 72 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 3.980 tabte arbejdsdage, jf. tabellen i Læs mere boksen. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 24,0 personer og var af 2,8 dages varighed. For et 2. kvartal er det kun i 2009 og 2013, at konfliktomfanget har ligget lavere, jf. figur 1.

Der var 18 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 2. kvartal 2018, hvilket svarer til en fjerdedel af alle arbejdsstandsninger. De 18 arbejdsstandsninger førte til 860 tabte arbejdsdage og omfattede i gennemsnit 30,3 personer, jf. tabellen i Læs mere boksen.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 2. kvartal 2018 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
6. september 2018
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel