International LønStatistik 2. kvartal 2018 – revideret udgave

Revideret udgave

International LønStatistik 2. kvartal 2018 er revideret i forhold til den oprindelige udgave af 4. september 2018.

Rettelsen vedrører alene tal for den udenlandske lønudvikling inden for fremstilling. Den samlede udenlandske lønudvikling er 2,7 pct. i 2. kvartal 2018 og ikke 2,9 pct. som tidligere angivet. Rettelsen er sket i figur 1, tabel 1 samt i teksten.

  • Lønnen stiger fortsat mere i udlandet end i Danmark inden for fremstilling
  • I bygge/anlæg og handel stiger de danske lønninger mere end i udlandet

I udlandet steg lønnen 2,7 pct. inden for fremstilling i 2. kvartal 2018 og aftog dermed med 0,1 pct.-point i forhold til kvartalet forinden, jf. tabel 1 i læs mere boksen. I Danmark steg lønnen med 2,5 pct., hvilket er 0,3 pct.-point mere end kvartalet før. Forskellen mellem den danske og udenlandske lønudvikling er herved reduceret til 0,2 pct.-point i 2. kvartal 2018, mens den i 1. kvartal 2018 var 0,6 pct.-point., jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Det er fjerde kvartal i træk, at lønudviklingen i Danmark er lavere end i udlandet inden for fremstilling. Set over en længere årrække har den danske lønudvikling været højere end udlandets i 16 ud af de seneste 40 kvartaler, jf. figur 1 nedenfor.

Inden for bygge og anlæg steg lønnen mere i Danmark end i udlandet i 2. kvartal 2018 nemlig med hhv. 3,3 pct. og 3,2 pct., jf. tabel 1 i læs mere boksen. Mens den danske lønudvikling har taget et hop på 0,5 pct.-point i forhold til kvartalet før, er den udenlandske lønudvikling tiltaget mere moderat med 0,2 pct.-point. Herved er forskellen mellem de to nu kun 0,1 pct.-point.

I 2. kvartal 2018 steg lønnen også mere i Danmark end i udlandet inden for handel nemlig med hhv. 2,7 pct. og 2,5 pct., jf. tabel 1 i læs mere boksen. Såvel den danske som udenlandske lønudvikling er tiltaget med 0,2 pct.-point i forhold til kvartalet forinden, og samtidig er forskellen mellem den danske og udenlandske lønudvikling også uændret på 0,2 pct.-point.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for 13 af Danmarks største samhandelslande: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks. Vægtene i kronekursindekset er udarbejdet af Danmarks Nationalbank og tager både hensyn til eksport og import til og fra de 13 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 13 lande eksporterer til.

For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International LønStatistik 2. kvartal 2018 udkommer i uge 37 og indeholder detaljerede oplysninger. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
5. september 2018
LÆS MERE
Tabel 1Printvenlig nyhedsbrev