Personaleomsætning 2017

  • Flere skifter job – især i serviceerhverv

Hver tredje stilling på DA-området er blevet besat af en ny medarbejder i 2017. Samtidigt stopper næsten lige så mange i deres job. I alt er 32,1 pct. af alle jobs tiltrådt af en ny medarbejder i 2017. 28,8 pct. af alle medarbejdere har sagt farvel til deres stilling samme år.

Serviceerhverv har med en tilgang på 36,6 pct. og en afgang på 33,4 pct. den højeste personaleomsætning i 2017, jf. tabel 1. Fremstilling har med en tilgang på 21,7 pct. og en afgang på 18,9 pct. den laveste personaleomsætning i 2017. Bygge og anlæg har en tilgang på 31,6 pct. og en afgang på 27,1 pct. Alle hovedbrancher har en større tilgang end afgang, jf. figur 1.

Arbejdere skifter oftere job end funktionærer på tværs af hovedbrancher. For hele DA-området er både tilgangen og afgangen tiltaget for arbejdere sammenlignet med forrige periode. Blandt funktionærer er tilgangen steget og afgangen faldet lidt, jf. tabel 1 i læs mere boksen. I alt er personaleomsætningen steget med 1,4 pct.-point i tilgang og 0,9 pct.-point i afgang siden sidste år.

Kvartalsvis udvikling

Også på kvartaler er personaleomsætningen højest i serviceerhverv og lavest i fremstilling.

For hele DA-området er der flest jobskifte i 4. kvartal 2017, målt både ved tilgang og afgang. Tilgangen er lavest i 1. kvartal. Afgangen er lavest i 2. kvartal, jf. tabel 2 i læs mere boksen.

Yderligere oplysninger

Publikation Personaleomsætning 2017 udkommer d. 22. juni 2018 med detaljerede tal fordelt på delbranche, hovedarbejdsfunktion, region, alder og virksomhedsstørrelse. Kontakt DA Statistik for mere information, e-mail salg@da.dk

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Irina Bernstein
33389328
ibe@da.dk
Publiceret:
15. juni 2018
LÆS MERE
Printvenlig nyhedsbrevTabel 1Tabel 2