Aftaler
Der er 67 dokument(er)
   2016 (1)
   2015 (1)
   2014 (4)
   2013 (4)
   2012 (1)
   2011 (2)
   2010 (3)
   2009 (3)
   2008 (4)
   2007 (8)
   2006 (6)
   2005 (1)
   2004 (3)
   2003 (9)
   2002 (6)
   2001 (2)
   2000 (5)
   1999 (1)
   1993 (1)
   1992 (1)
   1908 (1)

2016

Til top
Aftale om de decentrale overenskomstforhandlinger 2017
28.11.2016

2015

Til top
Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører
01.09.2015

2014

Til top
Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører
03.12.2014
Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2014-2017
02.06.2014
LO, FTF, Akademikerne og DA: Fremtiden for Europas arbejdsmarked
14.05.2014
LO, FTF, Akademikerne og DA: Fremtiden for Europas arbejdsmarked
08.05.2014

2013

Til top
Opsamlingsaftale mellem DA og LO (Vikardirektivet)
16.12.2013
DA-LO Standardaftale A
11.12.2013
Aftale om de decentrale overenskomstforhandlinger 2014
29.10.2013
Standardchaufføroverenskomsten 2012-2014
07.01.2013

2012

Til top
Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014
14.12.2012

2011

Til top
Aftale om de decentrale overenskomstforhandlinger 2012
15.11.2011
Rammeaftale mellem DA og KODA/Gramex
31.05.2011

2010

Til top
DA/LO-aftale om indførelse af eFeriekort
14.12.2010
DA/LO-aftale om social dumping
10.12.2010
Forligsmandens mæglingsforslag 2010
26.03.2010

2009

Til top
Aftale om de decentrale overenskomstforhandlinger 2010
11.11.2009
Protokollat om ændring af aftalen om implementering af direktivet om deltidsarbejde
30.04.2009
Rammeaftale mellem DA og KODA/Gramex
23.03.2009

2008

Til top
Aftale mellem LO, FTF, AC, SALA, Lederne og DA: Krav til en landsdækkende sammenhængende beskæftigelsesindsats
09.12.2008
Retningslinjer for sagsbehandlingen i Arbejdsretten
27.06.2008
Normen
27.02.2008
Bemærkninger til Normen
27.02.2008

2007

Til top
Implementering af den europæiske rammeaftale om stress
16.11.2007
Teleaftalen
28.08.2007
Hovedaftalens § 5
28.08.2007
Mæglingsforslaget 2007
28.08.2007
Samarbejdsaftalen 2006
28.08.2007
Rammeaftale vedrørende chikane og vold på arbejdspladsen
26.04.2007
Standardchaufføroverenskomsten 2007-2010
02.03.2007
Lederaftalen
07.02.2007

2006

Til top
DA-LO: Rammeaftale for OK 2007
28.11.2006
Kombineret vejledning om kunde- og konkurrenceklausuler
15.11.2006
Vejledning om kundeklausuler
15.11.2006
Vejledning om konkurrenceklausuler
15.11.2006
Aftale om kontrolforanstaltninger
27.10.2006
Rammeaftale mellem DA og KODA/Gramex
10.05.2006

2005

Til top
Samarbejdsaftalen 2005
25.02.2005

2004

Til top
Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress
31.12.2004
Standardchaufføroverenskomsten
13.08.2004
Mæglingsforslaget 2004
27.03.2004

2003

Til top
DA - LO: Aftale om implementering af direktiv om information og høring
17.12.2003
LO - DA - FTF - Lederne - SALA: Fremtidens arbejdsmarkedsservice
01.12.2003
DA - LO: Klima-aftale for OK 2004
25.11.2003
Pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i RAR
19.05.2003
Udmøntning af "Flere i arbejde" i kommunerne
19.05.2003
Bedre integration af flygtninge og indvandrere på det regionale arbejdsmarked
19.05.2003
DA - LO: Opsamlingsaftale om pensionsforhold for ansatte i flexjob
27.02.2003
DA - LH: Protokollat vedrørende overførsel af ferie m.v.
27.02.2003
DA - LO: Aftale om Hovedaftalens anvendelse på slagteriområdet
07.02.2003

2002

Til top
LH - DA: Aftale om implementering af direktivet om tidsbegrænset ansættelse
14.08.2002
DA - LO: Aftale om implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse
07.08.2002
4-partsaftale om integration: Fælles konklusionspapir til "På vej mod en ny integrationspolitik"
23.05.2002
Fælles mål for LO og DA i forbindelse med videreudvikling af den sociale indsats for et mere rummeligt arbejdsmarked
08.03.2002
DA - LO: Sommertid fra og med år 2002
12.02.2002
LO - DA: Bedre integration af flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked
28.01.2002

2001

Til top
LH - DA: Aftale om implementering af direktivet om deltidsaftale
20.01.2001
DA - LO: Aftale om implementering af direktivet om deltidsarbejde
09.01.2001

2000

Til top
Samarbejdsaftalen af 9. juni 1986
07.08.2000
DA - PLO: Bedriftslæger
01.03.2000
DA - LO: Aftale om kontrolforanstaltninger
01.03.2000
DA - LO: Aftale om implementeringsprocedure
01.03.2000
DA - LO: Aftale om implementering af direktivet om tilrettelæggelsen af arbejdstiden
07.01.2000

1999

Til top
DA - LO: Aftale om implementering af direktiv om forældreorlov
03.06.1999

1993

Til top
Hovedaftalen
11.01.1993

1992

Til top
DA - LO: Aftale om udenlandske arbejdsgiveres udstationering af arbejdstagere i Danmark
20.11.1992

1908

Til top
DA - LO: Norm for regler ved behandling af faglig strid
17.08.1908